Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası , 25.05.2014

 Resmî Gazete

Sayı : 29007

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

GENELGE

2014/9

Bosna-Hersek, Sırbistan  ve Hırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanları etkisi altına  alan sel ve su baskınları sebebiyle yüz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Bir insanlık borcu  olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan ülkelere insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.

Bu amaçla, Başbakanlık Afet   ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek   kuruluşları, medya   kuruluşları ve   sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmek üzere bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

Başlatılan bu yardım  kampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.  

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin,  meslek odalarının ve  birliklerin, bir insanlık görevi  olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği  vereceklerine inancımız tamdır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

 

 

İlgili Dosyalar :

- Batı B. yardım hesap no..pdf