Kovid-19 Salgını Çerçevesinde Bae’de Çalışma Koşullarına İlişkin Duyuru

Abu Dabi Büyükelçiliği 02.04.2020

BAE İnsan Kaynakları Bakanlığı KOVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen işletmelere ilişkin yeni bir karar yayınlamıştır (279/2020 numaralı karar).

Alınan Kararda, bu tedbirlerden etkilenen işletmelere çalışanın onayını almak şartıyla, aşağıdaki işlemleri yapma imkânı tanınmıştır.

1. Uzaktan çalışma sisteminin uygulanması.

2. Çalışanlara ücretli izin verilmesi.

3. Çalışanlara ücretsiz izin verilmesi.

4. Tedbirlerin alındığı süre içerisinde çalışan ücretinin geçici olarak düşürülmesi. Bu durumda çalışan ile işveren onayıyla iş sözleşmesine yeni bir ek yapılır.

5. Çalışan ücretinin sürekli olarak düşürülmesi. Bu durumda işveren, çalışanın onayını aldıktan sonra, Bakanlık nezdinde “iş sözleşmesi bilgilerinin tadil edilmesi” hizmetine başvurmalı ve onay almalıdır.

BAE İnsan Kaynakları Bakanlığı’nın bu döneme ilişkin almış olduğu diğer kararlar aşağıdaki gibidir:
1. Bakanlık nezdinde kaydolan tüm işletmelere uygulanan kısıtlamalar kaldırılacaktır. Böylece bu işletmeler, ülke içi yeni çalışma izni alabilecek ve var olan yabancı çalışanların çalışma izinlerini yenileyebilecektir.

2. İşletmeler, eskiden alınmış ve yenilenmeyen çalışma izinlerine rağmen, var olan çalışma izinlerini yenileyebileceklerdir.

3. Diploma şartı aranmadan, üçüncü mesleki düzey işler için “ülke içi yeni çalışma izni” çıkarılmasına izin verilecektir.

4. Çalışma izni yenilenmesi sırasında, önceden işçi alacaklarına karşı bankaya yatırılan 3.000 AED değerindeki (her bir işçi için) banka teminatı çekilebilecek ve bunun yerine işçinin alacakları sigorta ettirilebilecektir.

5. Henüz çözüme kavuşturulmayan ve cezalı olan eski çalışma izinleri bulunan şirketlere de yeni çalışma izni çıkarma imkânı tanınacaktır.

6. Bakanlık “başka işletmeye intikal çalışma izni” şartlarını karşılayan tüm yabancıları, Bakanlığın sanal işgücü piyasası sistemine (careers.mohre.gov.ae) kayıt yaptırmaya davet etmiştir.

7. Özel sektör işyerlerinde bulunacak personel sayısı toplam kapasitenin %30’nu aşamaz.

8. İşçi kampları ile işyeri arasında ulaşım sağlanacak araçlarda bulunacak işçiler, toplam kapasitenin %25’ni aşamaz.

Sorularınız için:

Abu Dabi Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Tel: (+971) 2 441 32 11 / (+971) 2 410 99 15

E-Posta: abudabi@ailevecalisma.gov.tr

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.Pazar - Perşembe

09:00 - 16:00

Konsolosluk başvuru saatleri:
09:00 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
3.4.2019 3.4.2019 Miraç Kandili
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü