Yeni Dövizli Askerlik Kanunu Hakkında Duyuru

Abu Dabi Büyükelçiliği 03.02.2016

1. Ödenecek döviz miktarı 6000 avrodan 1000 avroya indirilmiştir.

2. Bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir, peşin ödenmesi gerekmektedir.

3. Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce, eski mevzuat gereğince 1000 avro veya daha fazla para ödemiş olanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

4. Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihidir.

5. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, gerekli şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne başvurmak suretiyle belgelendirmeleri, başvuruları kabul edildiği takdirde 1000 avroyu peşin olarak ödemeleri kaydıyla bu kanundan yararlanabilecekler.

Kimler yararlanabilir?

1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye'de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olanlar

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olanlar

3. Durumlarını ispatlayan belgelerle birlikte, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne başvuranlar ve 1000 avroyu ödeyenler

Kimler yararlanamaz?

1. Yabancı bir ülkede yasal ikamet etme veya çalışmasını sağlayan izinleri sona ermiş olanlar veya bu izne hiç sahip olmayanlar

2. Maaşları, ücretleri veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler

3. 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler

4. Meslek veya sanatlarını yurt içinde yaptıkları tespit edilenler

5. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler

Gerekli Belgeler Nelerdir?

( Abu Dabi Emirliğinde Oturma/Çalışma İzni Bulunan Vatandaşlarımız İçin)

1- Pasaport Aslı

2- Nüfus Cüzdanı Aslı

3- 4 Adet Fotoğraf

4- Çalışma Kartı (Labor Card)

5- Çalıştıkları şirket ile yapılan kontratın onaylı aslı/çalışılan şirketin bağlı olduğu ticaret odası veya Çalışma Bakanlığından onay (bir örneği alınarak aslı iade edilecektir)

6- Çalıştıkları Şirketten Alınacak Yazı (hangi tarihten bu yana çalışıldığı, ne iş yapıldığı, maaşın ne şekilde alındığı gibi bilgileri içermesi gerekmektedir)

7- Dövizli askerlik için müracaat eden vatandaşlarımızın maaşlarını banka kanalıyla almaları, bunu da belgelendirmeleri kanuni zorunluluktur. Son altı (6) aya ilişkin maaş bordrosu ve hesap dökümlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesince gerek görülmesi halinde son üç yıla ilişkin maaş/gelir belgeleri istenebilir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği


Pazar - Perşembe

09:00 - 16:00

Konsolosluk başvuru saatleri:
09:00 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
3.4.2019 3.4.2019 Miraç Kandili
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü