2015 Milletvekili Genel Seçimleri Seçim Takvimi

Abu Dabi Büyükelçiliği 09.02.2015

Değerli vatandaşlarımız,

2015 Milletvekili Genel Seçimleri seçim takvimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden vatandaşlarımız Abu Dabi Büyükelçiliğimiz ve Dubai Başkonsolosluğumuzda açılacak sandıklarda 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde oy kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın ilgili temsilciliklerimizde oy kullanabilmeleri için yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını ve sisteme kayıtlı bilgilerini kontrol etmeleri, gerekirse düzeltme yaptırmaları, ayrıca seçmen sorgulama bölümüne e-posta bilgilerini girmeleri önem arzetmektedir.

BAE’de düzenlenecek seçimlere ilişkin müteakip duyurular Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilecektir.

Seçim Takviminde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız açısından önem arzeden tarihler aşağıda sunulmaktadır:

- 10 Mart 2015 Salı / Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerinin ilan edilmesi,

- 11 Mart 2015 Çarşamba / Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E),

- 14 Mart 2015 Cumartesi / Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamındawww.ysk.gov.tradresinde ilan edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

- 27 Mart 2015 Cuma / Yüksek Seçim Kurulununwww.ysk.gov.trinternet adresinde ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu (Türkiye saati ile 17.00),

- 29 Mart 2015 Pazar / Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Türkiye saati ile 17.00),

- 31 Mart 2015 Salı / Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Türkiye saati ile 17.00),

- 3 Nisan 2015 Cuma / Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123),

- 4 Nisan 2015 Cumartesi / Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123),

- 8 Nisan 2015 Çarşamba / Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

- 14 Nisan 2015 Salı / Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik seçmen listelerinin belirlenmesi vewww.ysk.gov.tradresinden ilanı,

- 15 Nisan 2015 Çarşamba / Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği ve bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması,

- 27 Nisan 2015 Pazartesi / Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

- 8 Mayıs 2015 Cuma / Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması,

- 31 Mayıs 2015 Pazar / Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi.

Seçime ilişkin ayrıntılı bilgilerinwww.ysk.gov.tradresinden temin edilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

Pazar - Perşembe

09:00 - 16:00

Konsolosluk başvuru saatleri:
09:00 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
3.4.2019 3.4.2019 Miraç Kandili
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü