Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama Hk. Bilgi Notu, 14.02.2016

Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilmesine ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hakkındaki bilgi notu ekte sunulmaktadır.

 

Bunun yanısıra, konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar web adresinden de ulaşılabilmektedir.

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama Hk Not.pdf