Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama Hk. Bilgi Notu , 18.01.2016

Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilmesine ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hakkındaki bilgi notu ekte sunulmaktadır.

 

Bunun yanısıra, konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar web adresinden de ulaşılabilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'de Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama Hk Not.pdf