Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanliği Seçimlerinde Oy Kullanma Günü Taşinacak Kimlikler , 24.07.2014

“Değerli Vatandaşlarımız,

Yurtdışında oy kullanacak seçmenlerin, seçim günü kimliklerinin tespit edilebilmesini teminen, yanlarında T.C. kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı ve/veya pasaport bulundurmaları gerektiği Büyükelçiliğimizce ahiren yapılan bir duyuru ile BAE’de yaşayan seçmenlerimizin dikkatine getirilmişti. Bu kere, seçim günü, Büyükelçiliğimiz dışında güvenlik noktası oluşturacak BAE makamlarının olası taleplerine binaen, vatandaşlarımızın,  

yukarıda belirtilen kimliklerinin yanısıra, ikamet izinlerinin/vizelerinin (

residencepermit/visa) bulunduğu pasaportlarını ve/veya BAE kimlik kartlarını (UAE ID)
da yanlarında bulundurmalarının önem taşıdığının hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Saygıyla duyurulur.”