Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

D U Y U R U , 21.05.2014

Miraç Kandili nedeniyle BAE’de 25 Mayıs 2014 Pazar gününün resmi tatil ilan edilmiş olması muvacehesinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Şubesi de anılan tarihte kapalı olacaktır.