Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Gambiya'nın Vatandaşlarımıza Uyguladığı Yeni Vize Rejimi , 22.08.2011


Ülkemizle Gambiya arasında 16 Haziran1966 tarihinde akdedilen Vize Muafiyeti Anlaşmasının Gambiya makamlarınca ahiren uygulanmadığı tespit edilmiştir. (Anlaşma Hükümleri her iki ülkenin resmi pasaport hamilleriyle umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının 3 aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf olmalarını öngörmektedir).

Bu çerçevede Gambiya'nın vatandaşlarımıza uyguladığı yeni vize rejimi uyarınca, umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımız bu ülkeye yapacakları seyahatlerde vizeye tabidirler.

Saygıyla duyurulur.

T.C Abu Dhabi Büyükelçiliği