Türkiye Cumhuriyeti

Abu Dabi Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Japonya'nın Biyometrik Pasaport Uygulaması , 22.03.2011

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) üye ülkelerce 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yalnızca makinada okunabilir pasaport tanzim edilmesine ilişkin tavsiye kararı uyarınca, Japonya'nın 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren ek önlemler alacağı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, eski tip pasaportların Japonya'nın sınır kapılarında daha dikkatli incelemelere tabi tutulacağı ve inceleme sonucunda durumları uygun görülmeyenlerin geri gönderilebilmelerinin ihtimal dahilinde olduğu, anılan pasaport hamili vatandaşlarımızın sınırdan sorunsuz geçebilmelerini teminen Japon Temsilciliklerinden vize almalarında yarar görüldüğü bildirilmiştir.

Saygıyla duyurulur.