Gözden Geçirilmiş Yurtdışı Çıkış İşlemleri

Abu Dabi Büyükelçiliği 28.07.2016

Gözden geçirilmiş yurtdışı çıkış işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme notu aşağıda sunulmaktadır.

“Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport hak sahiplerinin yurtdışına çıkış yapmalarında sakınca olmadığına dair bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan önceden aldıkları yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına ilişkin belgeyi ilgili görevlilere verilmek suretiyle yurtdışına çıkışlarının sağlanacağı bildirilmişti.

Ayrıca, Sarp Hudut Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyen hiçbir memura izin verilmeyeceği, Nüfus Cüzdanı ile çıkış yapmak isteyenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden memur olmadıkları tespit edilen kişilerin yurtdışına çıkışlarına izin verileceği belirtilmişti.

Uygulamada yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle verilen talimatlar yeniden gözden geçirilerek uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

1. Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hamili kamu görevlileri, mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin vereceği yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurtdışına çıkış yapabileceklerdir.

2. Hususi ve Hizmet damgalı pasaport hamili olan kamu çalışanlarının hakkından dolayı pasaport alan eş ve çocukları için, çalışanın kurumundan alacağı “kurumumuzda görevli çalışanımızın yurtdışına çıkmasında mahsur olmadığı, eş ve çocuklarının çalışanın hakkından dolayı pasaport hamili olduğu” şeklinde yazı alınması halinde çıkış işlemleri yapılacaktır.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanırım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

4. Emniyet Teşkilatı’ndan 01/01/2014 tarihinden önce emekli olan hususi pasaport hamili kişilerin emekli tanıtım kartının aslını ibraz etmeleri halinde veya sistem üzerinden kontrol edilmek suretiyle, emekli eş ve çocukları ile müstafi, eş ve çocukları da yine sistem üzerinden kontrol edilerek çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir.

5. 01/01/2014 tarihinden sonra emekli olan veya müstafi sayılan Emniyet Teşkilatı mensupları, ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlükleri/Personel Şube Müdürlüklerinden İl Emniyet Müdürü’nün veya yetkili kılacağı kişinin bilgisi dahilinde, alacakları yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belge ile çıkış yapabileceklerdir.

6. Sarp hudut kapısından çıkış yapmak isteyenler ile KKTC’ye gitmek isteyenlerin, Nüfus Cüzdanı veya Umuma Mahsus Pasaport ile çıkış yapmak istemeleri halinde, SGK internet sitesinden memur olmadıkları tespit edilen kişilerin yurtdışına çıkışına izin verilecektir. Memur olanlardan gerek T.C. kimliği, gerekse pasaportu ile çıkış yapmak isteyenlerin ise yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddelerde izah edildiği şekliyle yurtdışına çıkmalarında mahsur olmadığına ilişkin belgeyi görevlilere ibraz etmek suretiyle çıkış işlemleri sağlanacaktır.”

Pazar - Perşembe

09:00 - 16:00

Konsolosluk başvuru saatleri:
09:00 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
3.4.2019 3.4.2019 Miraç Kandili
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü