Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

Abu Dabi Büyükelçiliği 25.05.2014

Resmî Gazete

Sayı : 29007

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

GENELGE

2014/9

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan dahil olmak üzere BatıBalkanları etkisi altınaalansel ve su baskınlarısebebiyle yüz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Bir insanlık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan ülkelere insani yardımiçin vakitkaybetmeden vesüratle harekete geçmeihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.

Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmek üzere bir yardımkampanyası başlatılmıştır.

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır

2. Gerçek ve tüzel kişiler buhesaplara doğrudan bağışyapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar,topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin,meslek odalarının vebirliklerin, bir insanlık göreviolan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteğivereceklerine inancımız tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan

İlgili Dosyalar

Batı B. yardım hesap no..pdf

Pazar - Perşembe

09:00 - 16:00

Konsolosluk başvuru saatleri:
09:00 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
3.4.2019 3.4.2019 Miraç Kandili
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü