Büyükelçiliğimize Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

Abu Dabi Büyükelçiliği 28.06.2009

DUYURU

T.C. ABU DHABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ

Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Çok iyi derecede Arapça, İngilizce ve Türkçe bilmek, ( Görev Büyükelçi sekreterliği olduğundan Arapça ve İngilizce esas olup Türkçe bilmesi ise tercih sebebidir)

9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4. Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

7. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

III) SINAV :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü saat 10:00’da Büyükelçilik Kançılaryasında yapılacaktır.

Sınav konuları:

1)İngilizce’den Arapça’ya çeviri, (1 saat) 2) Arapça’dan İngilizce’ye çeviri, (1 saat )

3)Türkçe’den Arapça ve İngilizce’ye çeviri(1 saat ) 4) Arapça ve İngilizce’den Türkçe’ye çeviri(1 saat)

5)Türkçe kompozisyon, (1 saat ) 6) Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 11 Ağustos 2009 Salı günü Büyükelçiliğimizde saat 10:00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar ve Daktilo kullanımı

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvurular en geç 20 Temmuz 2009, günü saat 12:00’a kadar Büyükelçiliğimize bizzat veya posta ile yapılmış olmalıdır. Postada meydana gelebilecek kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir. Büyükelçiliğimizin adresi ve telefonu aşağıda sunulmaktadır:

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES:

Türkiye Cumhuriyeti Abu Dhabi Büyükelçiliği

Al Rawdha Area 26th Street, Between 11th and 13th street Villa No: 440

P.O.Box: 3204 Abu Dhabi -UAE

Telf: 02 4460941-446 09 42

VI) SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:Aynı adres.

Saygıyla duyurulur. Abu Dhabi: 28.6.2009

Pazar - Perşembe

09:00 - 16:00

Konsolosluk başvuru saatleri:
09:00 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Miladi Yılbaşı
3.4.2019 3.4.2019 Miraç Kandili
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
1.9.2019 1.9.2019 Hicri Yılbaşı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
10.11.2019 10.11.2019 Mevlit Kandili
30.11.2019 30.11.2019 Anma Günü
2.12.2019 2.12.2019 BAE Milli Günü